Inrichten tenderdesk

Organiseer uw interne tenderdesk

Inschrijven is werk voor specialisten. Dat kunnen wij zijn – maar waarom zou u dit specialisme niet in huis halen als u regelmatig inschrijft? Richt dan een interne tenderdesk in en bemens deze met eigen gekwalificeerde medewerkers. Een tenderdesk is een echte of virtuele unit die verantwoordelijk is voor de inschrijvingen. Een unit die alle vereiste kennis bij elkaar brengt en zich volledig wijdt aan het scoren op aanbestedingen.

Door een tenderdesk in te richten

  • bouwt u snel expertise op
  • kunt u processen standaardiseren en optimaliseren
  • kunt u specialisten bij de aanbesteding betrekken zónder dat dit tot taakversnippering en verlies van focus leidt
  • ontlast u de organisatie
  • wordt u een professionele en succesvolle deelnemer aan tenders


  De inrichting

  Tenderbridge begeleidt de inrichting van tenderdesks. Samen met u maken we een blauwdruk van de werkprocessen (die we weergeven in een duidelijk procesmodel), de actoren en de juiste mensenkennis en vaardigheden in het team. Daarnaast geven we advies over het opbouwen van een kennisdatabank.


  Waardevolle kennis verzamelen

  De tenderdesk kan als geen ander informatie verzamelen en analyseren als

  • teksten voor kwalitatieve vragen.
  • FAQ voor de nota's van inlichtingen
  • opdrachtgevers en einddata van lopende contracten met concurrenten
  • prijsberekeningsmodellen
  • Juridische issues
  • Statistische data: percentage gegund, marktaandeel, tijdsbesteding / kosten van tenders etc