Europees Aanbesteden


In een wereld vol regels maakt creativiteit het verschil

Inkopen is zoeken naar de partij met de beste oplossing. De leverancier waarmee u een goed samenspel kan verwachten. Als u verplicht bent om Europees aan te besteden, kunt u niet inkopen op blauwe ogen en een goed verhaal. In de geldende wettelijke richtlijnen is alles, maar dan ook echt alles vastgelegd waaraan uw aanbesteding moet voldoen. En daar hebt u zich aan te houden. Ingewikkeld? Tenderbridge begeleidt grote en soms complexe aanbestedingen en doet dat zo pragmatisch mogelijk. Met zo weinig mogelijk ballast voor de inschrijvers.


Terug naar de essentie

Wij laten ons niet afleiden door de regels rond een aanbesteding. Het is de kunst om uw echte inkoopvraag te doorgronden, de markt te kennen en op basis daarvan gunningcriteria te formuleren. Terug naar de essentie dus: wat wilt u precies inkopen? En met welk doel?

 

Creativiteit en inzicht

Het is ons vak om de juiste vragen voor inschrijvers te formuleren. Dat vereist creativiteit, marktkennis en inzicht. U krijgt maar één keer de kans om met de juiste vragen de juiste inschrijver te selecteren. Omdat wij ook inschrijvers adviseren, begrijpen wij de inschrijvers goed, kennen hun beweegredenen en motivatie als geen ander. 

 

Contracten

Als gunning achter de rug is, completeren we het contract en begeleiden we de implementatie. Ook nu is het onze kracht om scherp te blijven. Om niet zovéél mogelijk vast te leggen, maar vooral de juiste dingen. In de jaren die volgen, zal blijken dat u een goede keuze hebt gemaakt. Wij blijven graag betrokken bij uw opdracht en kunnen het contractbeheer voor u inregelen.