inkoopanalyse

Cijfers analyseren, kansen bloot leggen

Met verschillende typen analyses kunnen we verbeterpunten van uw inkoop aan het licht brengen middels een quick scan.

  •  De ABC-analyse, gebaseerd op uw inkoopadministratie, helpt u om uw leveranciersstrategie te verbeteren. De analyse categoriseert de leveranciers per segment en toont aan naar welke leveranciers de meeste aandacht moet uitgaan. 
  • De portfolioanalyse categoriseert uw leveranciersbestand. Met behulp van deze analyse kunt u een inkoopstrategie bepalen per categorie om prijzen, leveringszekerheid en samenwerking te optimaliseren. 
  • De kwalitatieve analyse, gebaseerd op gesprekken met uw medewerkers, andere afdelingen, leveranciers en afnemers kan verrassende verbeterpunten opleveren. Waardevolle en praktische ideeën krijgen een kans. (En omgekeerd: niet realistische ideeën of oude stokpaardjes worden ontkracht.)
  • Een werkdrukanalyse geeft inzicht in de werklast van uw medewerkers voor de middellange termijn. We analyseren bijvoorbeeld het aantal komende inkooptrajecten, het aantal te beheren overeenkomsten en andere initiatieven en vertalen deze naar de totale werkdruk voor uw medewerkers. 

Werk voor professionals

Analyseren is werk voor professionals. Het is de kunst om patronen te herkennen. Cijfers te ontrafelen. Mensen te begrijpen. Organisaties te doorgronden. En zo een onvermoed verbeterpotentieel aan het licht te brengen.