Centraal orgaan opvang asielzoekers

EA Speeltoestellen, EA Legionellapreventie, EA Internetconnectivity, EA Wit- en bruingoed, EA Tijdelijke huisvesting.
Lid tenderboard van alle overige inkooptrajecten (w.o. ICT Inhuur), adviseur van het management. Initiatief + uitvoering tenderkalender COA, met allocatie van alle plannings- en uitvoeringsrisico’s en dashboard. Na 5 jaar is de kalender / monitor nog steeds in ongewijzigde vorm leidraad voor de directie. 
Coachende rol voor collega-inkopers met minder EA-ervaring. 

Terug