Joulz

Joulz BV


Tenderbegeleiding voor van 150kV / 80MVa elektrotechnische componenten en 30km HS-bekabeling voor een 150kV offshore hoogspanningsstation (windmolenpark Luchterduinen) obv Fidic. 

Opzet, uitvoering en beoordeling van een EN en NL-talige erkenningsregeling conform de Richtlijn 25/2014/EC (Speciale sectoren) voor alle primaire inkoop bij Joulz, waarde > € 200M
Na afloop van enkele ‘oude’ erkenningsregelingen die per product waren opgesteld, heeft Laurens 30 subpercelen omschreven en in de markt gezet conform het Angelsaksische model.  De regeling gaat over Werken, Leveringen en Diensten. Naderhand kunnen raamcontracten worden opgesteld met de aanbieders met de hoogste score. Omvang: > € 200 mln. De erkenningsregeling is door Laurens Smit bedacht, ontworpen, opgesteld in NL en EN en in Commerce-Hub uitgevoerd. 

Andere projecten:
Inkoop van: tracé landbekabeling Luchterduinen, hoogspanningsstation Tennet Dinteloord, Windmolenpark Delfzijl Noord, Combi bestek Noord (Telecom, CAI, G/W/E) diverse HDD boor- en civiele werken (D&C) voor gemeenten in het verzorgingsgebied van Joulz.
MSU-audit en een haalbaarheidsonderzoek voor een Joulz-brede sourcingsdesk. 


Terug