Nationale Politie

Nationale Politie

Meerdere onderhandse aanbestedingen  en contracteren leveranciers van C2000 Randapparatuur, opstelpunten.
EA Netwerkapparatuur inclusief opstellen PVE, Overeenkomst e.d. Aanbestedingsproces conform planning verlopen. De aanbesteding is achteraf getoetst als één van tien onderzochte dossiers van de Nationale Politie en deze aanbesteding Netwerkapparatuur is als één van de beste beoordeeld, onder meer door de absolute beoordelingssystematiek en de bondige aanpak.
Opstellen samenwerkingsconvenanten ICTU en Justid.
Diverse minitenders ICT waaronder vervanging boetesysteem tbv CJIB

In een tweede inhuurperiode zijn weer een aantal Europese aanbestedingen uitgevoerd (MONOcams en mobiele communicatiemiddelen) en een aantal minicompetities, waaronder politiebrede alarmeringssystemen. 

 

Terug